เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิล เค้าเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการในประเทศไทยในนาม The Bill Counter ในปี 2545 จากการสนับสนุนของกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทต่าง ๆ ร่วมกันอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เราอย่างต่อเนื่องและกลุ่มคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เราแข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง