ข้อดีของเครื่องนับแบงค์ เครื่องปั่นแบงค์ แต่ละประเภท