บริการเครื่องนับเงินสำรอง ในระหว่างส่งซ่อมของ Billcounter