ข่าวดี! อิสราเอล พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำเร็จแล้ว! (รอขั้นทดลองก่อนใช้ในมนุษย์)