MC-5050 Multi-Currency & Documents Detector

• ตรวจธนบัตรด้วยระบบ IR/WM/UV
• ตรวจได้ทุกสกุลทั่วโลก รวมทั้งคูปองหรือเช็ค
• ขยายภาพ 10 เท่า ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์/แลปท๊อปได้ทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม


MC-5050 Multi-Currency & Documents Detector

กล้องตรวจธนบัตรปลอม แบบพกพา ชนิดตรวจสอบโดยผู้ใช้ (Manual)

กล้อง Microscope ชนิดพกพา แบบตรวจสอบโดยผู้ใช้ (Manual) มีขนาดเล็กกระทัดรัด มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา และใช้งานนอกสถานะที่ มาตรฐานสากลจากประเทศไต้หวัน

สามารถตรวจธนบัตรได้ทุกสกุลเงินทั่วโลก รวมทั้งเช็คหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล

สามารถตรวจสี, รูปภาพบนธนบัตรด้วยระบบอินฟราเรด (Infrared), ตรวจลายน้ำ,ภาพทับซ้อนด้วยแสงสีขาว (White Light) และตรวจเส้นใย, อักษรเรืองแสงพิเศษด้วยรังสีตราไวโอเลต (Ultraviolet Light)

มีสาย USB สำหรับต่อเข้ากับ PC หรือ Laptop(Note book) ผ่านทางจอ Monitor ขยายภาพได้ถึง 10 เท่า และสามารถบันทึกเป็นรูปภาพได้

เหมาะสำหรับ: ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์, สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา, ศูนย์การค้า, ร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่, คาสิโน ฯลฯ

ความเร็วในการตรวจ ตรวจสอบโดยผู้ใช้
ช่องใส่ธนบัตร 1 ฉบับ
การวางธนบัตร 4 ด้านตามแนวนอน
ระบบป้อนธนบัตร ไม่มี
สกุลเงิน ทุกสกุลทั่วโลก
อัพเกรดระบบตรวจธนบัตร ไม่มี
การแสดงผล USB สำหรับต่อเข้ากับ PC/Laptop
ระบบตรวจ 1. สี, รูปภาพ (IR)
2. ลายน้ำ, ภาพทับซ้อน (White Light)
3. เส้นใย, อังกษรเรืองแสง (UV)
4. แถบโลหะ (MG)
ขนาดของเครื่อง
(เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง)
100 × 80 มม.
น้ำหนัก 0.1 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 100 ~ 240 V 50/60 Hz AC/DC
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 8 W
อุณหภูมิแวดล้อม -20 ~ 60°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ~ 80%