บทเรียนโควิด-19 จากจีน : อย่าให้ผู้ป่วยจ่ายเงินค่าตรวจเชื้อและค่ารักษาเอง