ธนบัตรปลอมระบาด! เสียทั้งของ เสียทั้งเงิน! เจ้าของร้านยำเซ็งเจอลูกค้าหลอก เหมือนแทบมองไม่ออก!!