ไข้ข้อสงสัย! การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ ทำให้ติดโควิด-19 (COVID-19) หรือไม่ ?