เทคนิคการปิดบัญชีร้านแต่ละวันให้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ สำหรับธุรกิจ SME ด้วยเครื่องนับเงิน