ส่วนประกอบหลักของเครื่องแยกเหรียญ และการทำงานของแต่ละส่วน