ตะลึง! วิจัยธนบัตร 1 ใบ มีแบคทีเรียสะสมมากถึง 3 หมื่นตัว