ธนาคารจีนเริ่มใช้ ‘ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตร’ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19