นักวิจัยไทยพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ประสิทธิภาพสูง! ต้นทุนถูก! ใช้เวลาตรวจ 30-45 นาที