CS-600A Printer Coin Printer

เครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องนับเหรียญ ยี่ห้อ CoinMate รุ่น CS-600A

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเร็วในการรัด 2 วินาที ต่อ 1 ครั้ง
ขนาดของปึก (กว้าง x ยาว x สูง) 50 × 110 × 50 ถึง 120 × 195 × 220 มม.
การแสดงผล LCD 3 หลัก
ขนาดของเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) 250 × 210 × 150 มม.
น้ำหนัก 4.7 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 50 x 100 มม. ถึง 100 x 190 มม.
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 45 W
อุณหภูมิแวดล้อม 10 ~ 35°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30 ~ 75%