RDTH-32 Printer Double Power Printer

เครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องนับเหรียญ ยี่ห้อ Double Power รุ่น RD-TH32

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเร็วในการพิมพ์ 3 วินาที ต่อ 1 ครั้ง
การแสดงผล LED
น้ำหนัก 0.7 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 12V
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 5 W
อุณหภูมิแวดล้อม 10 ~ 35°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30 ~ 75%