รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงผล 4 LED
น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 12V
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 5 W
อุณหภูมิแวดล้อม 10 ~ 35°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30 ~ 75%